Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 8829/UBND-VX3 V/v tiếp tục triển khai Chương trình "Sóng và máy tính cho em" 06/10/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Chí Giang
2 2469/STC-QLGCSTCDN triển khai Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Chính phủ 06/10/2021 Sở Tài chính
3 8667/UBND-VX1 V/v thực hiện Văn bản số 828/BYT-MT ngày 30/9/2021 của Bộ Y tế 01/10/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh
4 3730/SXD-TTXD THÔNG BÁO V/v Thành lập Kênh (nhóm) Zalo hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. 01/10/2021 sở Xây dựng
Nguyễn Đức Tài
5 2720/QĐ-UBND Về bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên đại bàn tỉnh trong tình hình mới 29/09/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
6 8407/UBND-VX3 Triển khai Chương trình "Sóng và máy tính cho em" 24/09/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Chí Giang
7 3471/SYT-NVYD Vv cập nhật danh sách sinh phẩm, trang thiết bị chẩn đoán invitro xét nghiệm SARS-CoV-2 (lần 8, 9). 24/09/2021 Sở y tế
Lê Hồng Trung
8 53/TB-SGDĐT Thông báo Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em” 23/09/2021
9 3609/SXD-KTVLXD nghiên cứu, thực hiện các Thông tư mới của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 23/09/2021 sở Xây dựng
Nguyễn Văn Ngọc
10 52/LH-VP V/v phát động cuộc thi "Việt Nam - Cộng hòa Séc tình hữu nghị thủy chung" 22/09/2021 Nguyễn Quang Huy

Cơ quan ban hành