Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
351 133/2016/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 26/08/2017 Bộ Tài Chính
Trần Văn Hiếu
352 16/2017/QĐ- UBND Quyết dịnh ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập 15/08/2017 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Lê Duy Thành
353 1966/PTM-HVĐT Tập huấn Danh mục AHTN 2017 và phân loại hàng hóa XNK dựa trên HS 2107 của Tổ chức Hải quan thế giới. 11/08/2017 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Nguyễn Bắc Hà
354 DT/HHDN Quy chế hoạt động Câu lạc bộ nhân sự 09/08/2017
355 291/SKHCN-QLCN Xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2017 đối với lĩnh vực kinh tế - xã hội 09/08/2017 Sở Khoa học và Công nghệ
Nguyễn Kim Tuấn
356 746/SCT- QLTM Đề cử, giới thiệu đơn vị tham gia bình chọn thương hiệu; sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam 07/08/2017
357 18/TB-SNV Thông báo chức danh và chữ ký Trưởng ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc 01/08/2017 Ban thi đua khen thưởng tỉnh Vĩnh Phúc
Lại Quang Hhuy
358 23/BC-BXT&HTĐT Báo cáo kết quả rà soát các cơ quan, đơn vị thực hiện công văn số 3914/UBND- CN3 ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 12/07/2017 Ban xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư
359 04/2017/QH14 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 12/06/2017 Quốc hội
Nguyễn Thị Kim Ngân
360 04 -NQ/TU Về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 14/01/2013 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Vọng

Cơ quan ban hành