Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
11 269/TB-SYT Thông báo Phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch tỉnh Vĩnh Phúc 15h00 12.11.2021. 12/12/2021 Sở y tế
Lê Hồng Trung
12 1761/SCT-KHTCTH đăng tải, cung cấp thông tin các dự án Xúc tiến đầu tư ngành Công Thương giai đoạn 2021-2025 29/11/2021 Sở Công Thương
13 4302/SYT-NVYD Triển khai công cụ cập nhật, công bố cấp độ dịch, vùng dịch. 15/11/2021 Sở y tế
Lê Hồng Trung
14 1820/SCT-QLTM&HTQT hỗ trợ giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm của các tỉnh Nghệ An, Tuyên Quang, Lâm Đồng 10/11/2021 Sở Công Thương
Nguyễn Ngọc Phi
15 9917/UBND-VX4 Tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động kích ứng với tình hình dịch Covid-19 09/11/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh
16 3048/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNHĐiều chỉnh nội dung điểm a Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2875/QĐ-UBNDngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về Quy định tạm thời một số biện phápphòng, chống dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soáthiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 08/11/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
17 9849/CV-BCĐ Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 07/11/2021 Ban chỉ đạo Covid19 cấp tỉnh
Lê Duy Thành
18 1791/SCT-QLTM&HTQT v/vThông báo quy trình điều tiết đối với phương tiện vận tải xuất cảnh qua cửa cẩu thanh thủy 05/11/2021 Sở Công Thương
Nguyễn Ngọc Phi
19 Bộ tiêu chí đánh giá Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa Bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá xét công nhận doanh nghiệp văn hóa 03/11/2021 Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam
20 1784/SCT-QLTM&HTQT Các nước thành viên WTO thông báo dự thảo quy định về SPS trong tháng 9 năm 2021 03/11/2021 Sở Công Thương
Nguyễn Ngọc Phi

Cơ quan ban hành