Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
21 1518/SKHĐT-TTNC V/v triển khai hệ thống phần mềm phục vụ phòng, chống, đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 27/05/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phạm Quang Thắng
22 1338/QĐ-UBND V/v quy định các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong điều kiện mới 27/05/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Chí Giang
23 1282/SYT-NVYD V/v triển khai các biện pháp phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động. 25/05/2021 Sở y tế
24 8/CT-CT V/v tiếp tục quyết liệt chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái, điều kiện mới. 21/05/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Lê Duy Thành
25 1407/SKHĐT-DNKTHT V/v thông tin, cập nhật bổ sung một số nhiệm vụ giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp 18/05/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phạm Quang Thắng
26 04/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2022 16/05/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh
Nguyễn Ngọc Bình
27 03/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định một số chế độ hỗ trợ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 16/05/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh
Nguyễn Ngọc Bình
28 3608/UBND-CN1 V/v hỗ trợ xe vận chuyển hàng hóa qua địa bàn các tỉnh, thành phố trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 16/05/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Khước
29 3330/UBND-CN3 V/v Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh 10/05/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Chí Giang
30 1322/SKHĐT-DNKTHT V/v thực hiện công tác bầu cử trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 10/05/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phạm Quang Thắng

Cơ quan ban hành