Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
41 03/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định một số chế độ hỗ trợ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 16/05/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh
Nguyễn Ngọc Bình
42 3630/UBND-CN3 Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp 16/05/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh
43 580/SCT-QLĐT&HTQT phối hợp thông tin cho doanh nghiệp 14/05/2021 Sở Công Thương
Nguyễn Ngọc Phi
44 3495/UBND-NN1 .v triển khai xét nghiệm Covid 19 cho 100% công nhân tại KCN trên địa bàn tỉnh 13/05/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Chí Giang
45 1112/SGTVT V/v tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực GTVT. 10/05/2021 Sở Giao thông
46 111/KH-UBND Phun khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh 10/05/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Khước
47 1081/QĐ-UBND Quyết định V/v thực hiện cách ly xã hội thành phố Vĩnh Yên 06/05/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
48 57/TB-SCT Thông báo đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị công tác phòng, chống dịch Civid-19 thuộc lĩnh vực công thương 06/05/2021 Sở Công Thương
Nguyễn Ngọc Phi
49 3148/UBND-VX1 V/v thực hiện các Công điện 597/CĐ-BCĐ, 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 06/05/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
50 3106/UBND-VX1 V/v điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19 05/05/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Phan Thế Huy

Cơ quan ban hành