Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
271 20/CT - TTg Về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp 17/05/2017 Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
272 Số: 39/2012/NĐ-CP 14/07/2016
273 Số: 32/2011/QĐ-UBND 14/07/2016
274 Số: 92 /BC - KTĐDN 14/07/2016
275 số 16 của văn phòng quốc hội 14/07/2016
276 Quyết định V/v thành lập Hội đồng 14/07/2016
277 QĐ-KTĐDN 14/07/2016
278 Mẫu báo cáo 14/07/2016
279 Bản đăng ký thi đua năm 2012 14/07/2016
280 51/2010/QĐ-TTG 14/07/2016

Cơ quan ban hành