Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 04/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2022 16/05/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh
Nguyễn Ngọc Bình
2 03/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định một số chế độ hỗ trợ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 16/05/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh
Nguyễn Ngọc Bình
3 3630/UBND-CN3 Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp 16/05/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh
4 3608/UBND-CN1 V/v hỗ trợ xe vận chuyển hàng hóa qua địa bàn các tỉnh, thành phố trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 16/05/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Khước
5 580/SCT-QLĐT&HTQT phối hợp thông tin cho doanh nghiệp 14/05/2021 Sở Công Thương
Nguyễn Ngọc Phi
6 3495/UBND-NN1 .v triển khai xét nghiệm Covid 19 cho 100% công nhân tại KCN trên địa bàn tỉnh 13/05/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Chí Giang
7 3330/UBND-CN3 V/v Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh 10/05/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Chí Giang
8 1322/SKHĐT-DNKTHT V/v thực hiện công tác bầu cử trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 10/05/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phạm Quang Thắng
9 1112/SGTVT V/v tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực GTVT. 10/05/2021 Sở Giao thông
10 111/KH-UBND Phun khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh 10/05/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Khước

Cơ quan ban hành