Ngày 12/11/2014 Bộ Tài chính ra văn bản hợp nhất số 50

Ngày đăng: 11/07/2016  - Lượt xem: 1888

Văn bản hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ - CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định giá trị hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Doanh nghiệp quan tâm, vui lòng tra cứu để biết nội dung chi tiết và thực hiện.


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website