Tuyên truyền thông tin về chuyển tiền trái phép

Ngày đăng: 28/09/2018  - Lượt xem: 627

Thời gian vừa qua, tại một số địa bàn du lịch trọng điểm trên cả nước nhiều cửa hàng kinh doanh sử dụng thẻ ngân hàng nước ngoài của khách hàng để thanh toán, chuyển tiền bằng hình thức quẹt thẻ trên thiết bị (POS) của ngân hàng (như Trung Quốc) mang trái phép sang Việt Nam hoặc sử dụng các ứng dụng thanh toán trên điện thoại di động thông minh ( như AliPay, Wechat Pay) để thanh toán chuyển tiền bằng mã phản hồi nhanh (QR Code) do tổ chức thanh toán nước ngoài cung cấp. Hoạt động thanh toán chuyển tiền trên là trái phép, bất hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam, gây thất thoát nguồn thu thuế cho Ngân sách và làm mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Để nâng cao nhận thức của nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự,  thanh toán chuyển tiền đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị các tổ chức, cá nhân nâng cao cảnh giác, không thực hiện hành vi thanh toán chuyển tiền trái phép; khi giao dịch với người nước ngoài, thanh toán, chuyển tiền đúng theo các quy định của pháp luật việt nam theo các quy định cụ thể như:

1. Các quy định về quản lý ngoại hối:

Theo các quy định tại Pháp lệnh ngoại hối ngày 13/12/2005 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối ngày 18/3/2013; Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối quy định; Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 25/12/2013 của Thống đốc NHNN hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt nam, việc niêm yết, quảng cáo, báo giá, ghi giá hàng hóa, dịch vụ trên lãnh thổ Việt nam phải thực hiện bằng đồng Việt Nam, mọi hành vi niêm yết, quảng cáo, ghi giá... hoặc các hành vi tương tự khác bằng các ngoại tệ đều vi phạm và bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngân hàng theo quy định hiện hành.

2. Các quy định về thanh toán qua POS

- Điều 27 Pháp lệnh ngoại hối quy định về phát hành và sử dụng thẻ thanh toán như sau:

“1. Trên lãnh thổ Việt Nam, người cư trú, người không cư trú là cá nhân có thẻ quốc tế được sử dụng thanh toán tại tổ chức tín dụng được phép và các đơn vị chấp nhân thẻ.

2. các đơn vị chấp nhận thể chỉ được nhận thanh toán bằng đồng Việt nam từ ngân hàng thanh toán thẻ.”

- Điều 3 Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng ( Thông tư số 19) quy định:

“15. Tổ chức thanh toán thẻ là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện thanh toán thẻ theo quy định tại Điều 21 Thông tư này.

18. Đơn vị chấp nhận thẻ là tổ chức, cá nhân chấp nhận thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ theo hợp đồng thanh toán thẻ ký kết với tổ chức thanh toán thẻ.

25. Hợp đồng thanh toán thẻ là thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức thanh toán thẻ với đơn vị chấp nhận thẻ hoặc với tổ chức thẻ quốc tế ( nếu có) về việc thanh toán thẻ”.

Như vậy, quy định tại khoản 15, khoản 18 Thông tư số 19 nêu trên thì để được chấp nhận thanh toán hàng hóa, dịch vụ  bằng thẻ thông qua thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán (POS), các cá nhân/ tổ chức cần phải có hợp đồng thanh toán thẻ ký kết với tổ chức thanh toán thẻ là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện cung ứng dịch vụ ghi trong Giấy phép do NHNN cấp.

- Điều 21 Thông tư số 19 quy định về các tổ chức được thanh toán thẻ:

“1. Ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thanh toán thẻ khi hoạt động cung ứng dịch vụ thẻ được ghi trong Giấy phép hoặc Giấy phép bổ sung, sửa đổi ( nếu có) do Ngân hàng Nhà nước cấp.

2 Ngân hàng chính sách thanh toán thẻ theo quy định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

3. Tổ chức thanh toán thẻ được phép hoạt động ngoại hối thì được cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ có BIN do tổ chức thẻ quốc tế cấp”

- Khoản 7 điều 8 Thông tư số 19 ( được bổ sung tại Thông tư số 26/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017), quy định về các hành vi bị cấm như sau: “7. ĐVCNT chuyển thiết bị chấp nhận thẻ, QR Code cho bên khác sử dụng, chấp nhận thanh toán thẻ mà không có hợp đồng thanh toán thẻ; sử dụng trái phép các thiết bị chấp nhận thẻ, QR Code của tổ chức thanh toán thẻ ở Việt Nam hoặc của TCTTT ở nước ngoài.”

Do vậy, các đơn vị bán hàng không ký hợp đồng thanh toán thẻ với Ngân hàng Việt Nam mà sử dụng (POS) của ngân hàng nước ngoài hoặc chấp nhận thanh toán thông qua dịch vụ thanh toán của bất kỳ ngân hàng nào ở nước ngoài sẽ bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngân hàng theo quy định hiện hành.

Về chế tài xử lý, theo quy định tại Nghị định số 96/2014/NĐ-Cp ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, việc các ĐVCNT sử dụng trái phép (POS, QR Code) như trên sẽ bị phạt tiền từ 50-100 triệu đồng (điểm b khoản 6 Điều 28).


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website