Công nhân, người lao động không tham gia các hoạt động đình công, bãi công biểu tình

Ngày đăng: 13/06/2018  - Lượt xem: 309

Trong quá trình thảo luận xây dựng Dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, Quốc hội và Chính phủ đã trân trọng lắng nghe những ý kiến đóng góp tâm huyết, đầy trách nhiệm của cử tri và các tầng lớp nhân dân

Chính phủ đã quyết định điều chỉnh thời gian thông qua dự án luật này đến kỳ họp thứ 6 (vào cuối năm nay), để có đủ thời gian tiếp thu, hoàn chỉnh dự án luật, bảo đảm yêu cầu thúc đẩy cải cách thể chế, phát triển kinh tế đồng thời giữ vững an ninh chính trị và nền độc lập, tự chủ của đất nước.

Nhưng, trong những ngày qua, ở một số địa phương, có hiện tượng một số kẻ xấu kích động, lôi kéo người lao động ở các doanh nghiệp và người dân chưa có đầy đủ thông tin, tham gia vào các hoạt động bãi công, đình công, tuần hành, biểu tình làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sản xuất của doanh nghiệp và đời sống của người dân.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp trong cả nước triển khai công tác tuyên truyền, giải thích cho các cấp quản lý và người lao động hiểu rõ về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam liên quan đến dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, không nghe theo sự xúi giục của các phần tử xấu tham gia vào các hoạt động tụ tập đông người, gây rối như trên. Các vị lãnh đạo hiệp hội và doanh nghiệp chủ động nắm bắt tình hình, thông báo cho các cơ quan chính quyền và VCCI để có các biện pháp phối hợp, ngăn chặn kịp thời, bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và cuộc sống yên lành của người lao động. Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền luôn đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp.

Vì sự ổn định và phát triển của đất nước và của từng doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam rất mong có sự hợp tác chặt chẽ của các vị lãnh đạo doanh nghiệp và  hiệp hội doanh nghiệp

File đính kèm


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website