Ký kết giao ước thi đua

Ngày đăng: 26/03/2018  - Lượt xem: 325

Chiều 26/3/2018 tại hội trường tầng 3 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua giữa các thành viên trong Khối thi đua Doanh nghiệp Ngoài khu công nghiệp.

Tới dự và chủ trì hội nghị có bà Phạm Thị Hồng Thủy - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, cùng các ông bà là lãnh đạo các Hội, Hiệp hội Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hội nghị đã thông qua và thảo luận các văn bản của Khối thi đua như: Phát động Phong trào thi đua, hướng dẫn chấm điểm thi đua, quy chết hoạt động và giao ước thi đua của Khối.  

Bà Phạm Thị Hồng Thủy Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc ký kết giao ước thi đua

Sau khi thông qua nội dung các văn bản trên, đại diện cho các Hội, Hiệp hội đã cùng nhau ký kết giao ước thi đua để thống nhất thực hiện trong cả năm 2018. Khối Thi đua Doanh nghiệp Ngoài khu công nghiệp cùng nhau triển khai các nội dung thi đua khen thưởng tới doanh nghiệp, tạo ra động lực để doanh nghiệp phấn đấu hoàn thành các nội dung thi đua năm 2018, phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website