Ký kết hợp tác xuất khẩu lao động

Ngày đăng: 24/03/2021  - Lượt xem: 131

Vừa qua, tại Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, Trung tâm đào tạo tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp - đơn vị trực thuộc Hiệp hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức lễ ký kết hợp tác đào tạo xuất khẩu lao động với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long

Tới dự chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác này có ông Nguyễn Văn Cường - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, ông Nguyễn Văn Bình - Giám đốc Trung tâm Đào tạo Tư vấn Hỗ trợ doanh nghiệp; ông Nguyễn Đình Thám - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long cùng đại diện các phòng ban liên quan.

Hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác

Tại chương trình này hai bên đã thảo luận, thống nhất và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên. Trong đó nội dung hợp tác nổi bật nhất mà hai bên thống nhất là tuyển dụng lao động, tổ chức đào tạo và xuất khẩu ra nước ngoài. Hai Bên phối hợp với nhau trong việc tuyển sinh, tuyển chọn lao động đi làm việc trong nước và nước ngoài theo hợp đồng lao động. Theo đó, Trung tâm đào tạo Tư vấn Hỗ trợ Doanh nghiệp có trách nhiệm tuyển sinh, tuyển chọn nhân lực – lao động, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long có trách nhiệm đưa nhân lực - lao động đi làm việc trong nước và nước ngoài.

Đây là một trong những hoạt động mới và nổi bật trong năm 2021 của Trung tâm Đào tạo Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp, làm tiền đề trong việc giải quyết việc làm cho lao động trong và ngoài tỉnh trong thời gian tới.

 

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ