Hội thảo đóng góp ý kiến vào đề tài nghiên cứu khoa học

Ngày đăng: 13/01/2021  - Lượt xem: 57

Chiều ngày 12/1/2020 tại Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã diễn ra chương trình hội thảo tham vấn ý kiến xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học

Tới dự chương trình hội thảo có ông Nguyễn Mạnh Thắng - trưởng ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh, ông Ngô Khánh Lân - Phó Ban tuyên giáo tỉnh ủy, bà Lê Thị Phương Hoa nguyên trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh, đây đồng thời là các thành viên Hội đồng thẩm định đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh.

Năm 2020, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh được giao thực hiện đề tài " Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay". Trong suốt năm 2020, nhóm nghiên cứu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tích cực thực hiện các công tác nghiên cứu đề tài, hoàn thiện các nội dung tiến tới hoàn thiện và nghiệm thu cấp tỉnh. Để có được những bước chuẩn bị tốt nhất trong hoàn thiện để đề tài được nghiệm thu báo cáo cấp sở, Hiệp hội Doanh nghiệp đã tổ chức hội thảo xin ý kiến thành viên Hội đồng khoa học cấp tỉnh.

Sau khi nhóm nghiên cứu báo cáo sơ bộ các chuyên đề của đề tài, các thành viên đã tích cực thảo luận, tham gia ý kiến xây dựng cho đề tài. Trong đó các đại biểu đã cho ý kiến sâu sắc về mặt nội dung và kỹ thuật trình bày xuyên suốt đề tài. Bên cạnh đó các đại biểu cũng cho ý kiến về việc định hướng đưa một vài nội dung về kết nối chuỗi cung ứng của doanh nghiệp sản xuất hàng phụ trợ tạo thành khâu khép kín trong quy trình sản xuất. Đây sẽ là tiền đề để đề tài có thể được đưa vào thực hiện trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Sau hội thảo, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục hoàn thiện nội dung và hình thức của đề tài nghiên cứu khoa học tiến tới hoàn thiện và báo cáo nghiệm thu cấp sở vào tháng 4/2021.
 


Liên kết website