Thông tư 196/2014 của Bộ Tài chính ra ngày 18/12/2014

Ngày đăng: 11/07/2016  - Lượt xem: 913

Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động, lệ phí cấp Giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá

Doanh nghiệp xem thông tin chi tiết tại phần văn bản


Liên kết website