Khai giảng Khóa đào tạo giám đốc điều hành chuyên nghiệp

Ngày đăng: 29/11/2016  - Lượt xem: 859

Đứng trước xu thế hội nhập quốc tế, thách thức lớn nhất đối với doanh nghiệp là khả năng quản lý, điều hành chuyên nghiệp nhằm thích ứng kịp thời với sự thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế; Trung tâm Đào tạo Tư vấn Hỗ trợ Doanh nghiệp đơn vị trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp đã phối hợp Cục phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch Đầu tư mở lớp đào tạo giám đốc điều hành chuyên nghiệp.

Thời lượng của khóa đào tạo gồm 13 buổi học, tập trung vào 8 chuyên đề: Điều hành doanh nghiệp và phát triển nhân viên bên dưới, văn hóa doanh nghiệp và vai trò của nhà quản trị trong xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, giám đốc điều hành với vai trò hoạch định, xây dựng quản lý thực hiện chiến lược kinh doanh, quản trị và phát triể nhân lực dành cho lãnh đạo, Marketing và quản trị thương hiệu, quản trị tài chính và đầu tư dành cho lãnh đạo, quản trị thuế dành cho lãnh đạo, kỹ năng giao việc, ủy quyền cho nhân viên cấp dưới.

Khóa học đã thu hút được 40 giám đốc, nhân viên cấp quản lý tại các doanh nghiệp tham dự, đảm bảo thời lượng và nội dung học. Kết thúc khóa đào tạo mục tiêu ban tổ chức hướng đến nhằm xây dựng đội ngũ doanh nhân giỏi, có năng lực quản trị và điều hành doanh nghiệp trong môi trường năng động và luôn thay đổi; Có tư duy và nhận thức mới về công tác lãnh đạo chính bản thân, lãnh đạo đội ngũ và lãnh đạo tổ chức; Ứng dụng thực tiễn các mô hình quản trị hiện đại, kỹ năng tư duy, sáng tạo, phương pháp làm việc hiệu quả và khoa học vào thực tế ở doanh nghiệp; vận dụng sáng tạo cho việc điều hành và ra quyết định kinh doanh; trao đổi và tương tác hai chiều từ các giảng viên doanh nhân và chuyên gia hàng đầu.

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ