Hội Doanh nghiệp chuẩn bị diễn đàn khởi nghiệp - phát triển nguồn nhân lực

Ngày đăng: 25/04/2016  - Lượt xem: 842

Sự kiện này sẽ diễn ra vào tháng 5/2013 tại tỉnh Vĩnh Phúc nhằm tác động đến nhận thức của thanh niên trong tỉnh và tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp

Sáng ngày 24/4/2013 tại trụ sở Hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc báo Diễn đàn Doanh nghiệp do ông Lại Hợp Nhâm - Phó Tổng biên tập dẫn đầu đã làm việc với Hội Doanh nghiệp tỉnh và Ban quản lý dự án Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc về việc chuẩn bị tổ chức diễn đàn " Khởi nghiệp - Phát  triển nguồn nhân lực".
Sự kiện này dự kiến sẽ tổ chức vào tuần cuối tháng 5/2013 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc với mục tiêu tác động tới nhận thức của thanh niên, sinh viên và giới trẻ Vĩnh Phúc về tư duy khởi sự vào nghề và giao lưu với giới doanh nghiệp đã thành đạt và có sự khỏi nghiệp thành công.
Tại diễn đã sẽ tổ chức ký kết hợp tác giữa Hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc và Báo Diễn đàn doanh nghiệp về việc hợp tác đào tạo, thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp và nhiều nội dung khác nhằm phát triển nguồn nhân lực tỉnh Vĩnh Phúc phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Tác giả: Giang Trần - Nguồn: Theo bái Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 842

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ