Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Cấp ban hành
Thời gian ban hành
Thời gian ban hành

Hỗ trợ chi phí lập hồ sơ, thủ tục giới thiệu địa điểm quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư của tỉnh

Lĩnh vực: Doanh nghiệp  

Cấp ban hành: Cấp tỉnh  

Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Vĩnh Phúc  

Trình tự thực hiện

Thực hiện theo quyết định số 23/2017/QĐ - UBND ngày 28/7/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thời gian ban hành: 28/07/2017

Căn cứ pháp lý của TTHC

Các thủ tục khác