Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Cấp ban hành
Thời gian ban hành
Thời gian ban hành

Hỗ trợ giá thuê hạ tầng đối với những nhà đầu tư thứ cấp trong các khu công nghiệp được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách

Lĩnh vực: Doanh nghiệp  

Cấp ban hành: Cấp tỉnh  

Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Vĩnh Phúc  

Trình tự thực hiện

Quyết định số 36/QĐ - UBND ngày 3/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thời gian ban hành: 03/10/2017

Căn cứ pháp lý của TTHC

Các thủ tục khác