Chương trình doanh nghiệp và cộng đồng

Ngày đăng: 15/03/2019  - Lượt xem: 600

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc nhận được thư mời tham gia chương trình Doanh nhân và Cộng đồng vì trẻ em năm 2019 của Hiệp hội DNNVV Việt Nam với Lễ dâng hương tại đền Hùng - Phú Thọ vào ngày 29&30/3/2019.

Đây là chương trình có nhiều ý nghĩa xã hội, có tác động sâu sắc đối với cộng đồng và doanh nghiệp. Vì vậy, Hiệp hội Doanh nghiệp thông báo đến các Hội Doanh nghiệp thành viên và các doanh nghiệp biết, đăng ký tham gia theo lịch trình gửi kèm.

Mong nhận được sự đồng hành của doanh nghiệp.


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website