Ngày 03/10/2014 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ra thông tư số: 10/2014

Ngày đăng: 25/04/2016  - Lượt xem: 975

Thông tư hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức thuần phong mỹ tục của dân tộc

Thông tư này áp dụng cho các tổ chức,cá nhân đăng ký doanh nghiệp và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam. Doanh nghiệp quan tâm xem chi tiết thông tư tại file đính kèm (download tư liệu)

Tác giả: Giang Trần - Nguồn: Theo báo Vĩnh phúc - Số lần được xem: 975


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website