Tủ sách doanh nhân

Chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp kết nạp đảng viên
10/11/2021
Sáng ngày 10/11/2021 tại hội trường Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra lễ kết nạp đảng viên cho hai đối tượng đảng ưu tú đến từ doanh nghiệp hội viên
Xem chi tiết »
Kết nạp đảng viên từ doanh nghiệp
12/08/2021
Sáng 11/8/2021 tại hội trường Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã diễn ra lễ kết nạp đảng viên mới vào Chi bộ Cơ quan Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là lần đầu tiên Chi bộ kết nạp đảng viên đến từ doanh nghiệp
Xem chi tiết »
Bảo vệ đề tài khoa học cấp tỉnh
23/12/2019
Sáng ngày 23/12/2019 tại phòng họp số 4 Sở khoa học và Công nghiệp, nhóm nghiên cứu đề tài khoa học của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã bảo vệ thành công đề : Nghiên cứu mô hình sinh thái khởi nghiệp mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Xem chi tiết »
Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính ra thông tư 200/2014
12/07/2016
Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
Xem chi tiết »
Ngày 14/11/2014 Bộ Tài chính ra thông tư 170
12/07/2016
Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ tích lũy trả nợ
Xem chi tiết »
Thông tư số 73/2014 của Bộ Giao thông Vận tải
12/07/2016
Ban hành quy chuẩn về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô
Xem chi tiết »
Thông tư 85/2014 của Bộ Giao thông Vận tải
12/07/2016
Thông tư quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Xem chi tiết »
Thông tư 80/2014 của Bộ Giao thông vận tải
12/07/2016
Thông tư ra ngày 31/12/2014 quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: đến ngày:

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website