GIỚI THIỆU CHUNG

Ngày đăng: 31/12/2015  - Lượt xem: 2745

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC
 

 
 
(Trụ sở: Hiệp Hội Doanh Nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc)

Địa chỉ: Đường Trường Chinh, phường Đống Đa, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3844.859, Email: hoidn@vinhphuc.gov.vn

I. LÃNH ĐẠO HỘI

- Chủ tịch Hội: Phạm Thị Hồng Thủy
    
    Di động: 0986010066

   + Phụ trách chung, lãnh đạo hoạt động của Hiệp hội: Phụ trách công tác tổ chức, cán bộ, giữ mối liên hệ với các cơ quan của tỉnh và trung ương, các cấp lãnh đạo để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và chủ tài khoản cơ quan văn phòng Hiệp hội; Thực hiện các nhiệm vụ tỉnh giao.

- Phó Chủ tịch thường trực: Nguyễn Văn Cường
Điện thoại: 0915106029

    Giúp Chủ tịch giải quyết công việc thường xuyên của Hội, phụ trách các lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội liên quan đến các thông tin trợ giúp doanh nghiệp, xây dựng tổ chức, phát triển hội viên, tổng hợp những vướng mắc của doanh nghiệp về lĩnh vực lao động, việc làm; phụ trách các chương trình đào tạo, tập huấn của Hiệp hội; phụ trách công tác phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao của khối doanh nghiệp, của Hiệp hội.
Tham gia các Ban chỉ đạo theo sự phân công của thường trực.
Quan hệ phối hợp giữa Hiệp hội với các cơ quan của tỉnh, cục phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Tổng thư ký: Đường Trọng Khang
   
Điện thoại: 0211.3712618
   Di động: 0913.284.271

+ Giúp chủ tịch giải quyết các công việc thường xuyên của Hiệp hội. Phụ trách các lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội liên quan đến tài chính, tài sản, các chế độ, chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; chương trình xúc tiến thương mại, phụ trách hoạt động từ thiện xã hội, tham gia các ban chỉ đạo theo sự phân công của thường trực.

 PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM NHIỆM

- Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Niên - CTHĐQT Công ty Cổ phần TM Sông Hồng Thủ đô
    Điện thoại:

    Phụ trách: Khối doanh nghiệp dịch vụ, du lịch, công tác từ thiện xã hội của khối doanh nghiệp. Phó trưởng ban Pháp chế đề xuất kiến nghị về cơ chế,chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

- Phó Chủ tịch Thang Chí Dũng - GĐ Công ty TNHH Xây dựng Sơn Yên
Điện thoại:0983.284139
Phụ trách công tác đối ngoại.Trưởng ban kiểm tra Hiệp hội, thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra và xử lý đơn thư theo quy định trong quy chế của Ban Kiểm tra. Nắm bắt hoạt động và đề xuất, kiến nghị các nội dung liên quan đến doanh nghiệp lĩnh vực công nghiệp điện.

Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Kết – Giám đốc Công ty Cổ phần KaHin. Nắm bắt hoạt động và đề xuất kiến nghị các nội dung liên quan đến doanh nghiệp lĩnh vực đầu tư, hạ tầng đô thị. Phó trưởng ban Tài chính – Kế hoạch đề xuất huy động nguồn lực hỗ trợ các hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch: Bùi Xuân Trung: Nắm bắt hoạt động và đề xuất, kiến nghị các nội dung liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng và sản xuất VLXD. Phó trưởng ban Tài chính – Kế hoạch, đề xuất huy động  nguồn hỗ trợ các hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp

- Phó Chủ tịch: Phùng Đình Chúc - Giám đốc Công ty Hưng Thịnh

    Điện thoại: 0913.589.886

    Phụ trách: Hoạt động của doanh nghiệp huyện Tam Dương. Giúp thường trực Hiệp hội trong công tác đối thoại.

II. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP
- Thực hiện Quyết định 3780/QĐ - UBND ngày 16/02/2002 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc "v/v thành lập Câu lạc bộ Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc", tháng 9/2003 tiến hành đại hội thành lập Câu lạc bộ Doanh nghiệp với 100 hội viên tham gia.
- Tháng 5/2006, UBND tỉnh có Quyết định số: 1084/QĐ - UBND ngày 16/5/2006 đổi tên Câu lạc bộ Doanh nghiệp thành Hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.
- Ngày 28/12/2011 UBND tỉnh có Quyết định 49/2011/QĐ - UBND công nhận Hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc là Hội có tính chất đặc thù.
- Đầu năm 2013 Hội là thành viên chính thức của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
- Ngày 6-7/8/2014 Hội Doanh nghiệp đại hội lần thứ III và chính thức đổi tên thành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.
III. CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI
- Tháng 11/2008 Hội tổ chức Đại hội lần thứ 2, bầu ra ban lãnh đạo gồm 23 đồng chí trong Ban chấp hành. Trong đó có 01 Chủ tịch và 05 Phó Chủ tịch.
- Tháng 8/2014 Hội tổ chức Đại hội lần thứ 3, bầu ra ban lãnh đạo gồm 29 đồng chí trong Ban chấp hành. Trong đó có 01 Chủ tịch và 7 Phó Chủ tịch. Thống nhất đổi tên thành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.
- Đến tháng 8/2014 cơ cấu tổ chức của Hội Doanh nghiệp bao gồm các đơn vị như sau:
+ Văn phòng thường trực: 09 người: 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch, 01 Chánh văn phòng, 01 kế toán, 01 cán bộ phụ trách hội viên và đào tạo, 01 cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng, 01 văn thư kiêm thủ quỹ, 01 lái xe, 01 bảo vệ)
+ Trung tâm Đào tạo Tư vấn và Hỗ trợ Doanh nghiệp: 05 người.
+ Văn phòng đại diện chi nhánh kiểm toán: 03 người.
+ Câu lạc bộ Nhân sự Doanh nghiệp.
+ 06  hội cấp Huyện, thị xã, thành phố: Tam Dương, Yên Lạc, Vĩnh Tường, Bình Xuyên, Phúc Yên, Vĩnh Yên
- Tổng số hội viên: 580.
- Chế độ làm việc: Tất cả các bộ phận hoạt động chuyên trách 05 ngày trong tuần.

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

     - Tập hợp, đoàn kết giới Doanh nghiệp, Doanh nhân trong tỉnh để phát huy sức mạnh tập thể truyền thống của Doanh nghiêp hỗ trợ, giúp nhau cùng phát triển không ngừng khi Việt Nam hội nhập nền kinh tế thế giới.

Làm đầu mối đại diện cho Hội viên, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho Hội viên và là cầu nối giữa Hội viên với các cơ quan quản lý nhà n­ước, các tổ chức xã hội và các hiệp hội ngành nghề khác; có trách nhiệm tập hợp, phản ánh các kiến nghị của Doanh nghiệp, Hội viên tới cơ quan quản lý để giải quyết kịp thời, tháo gỡ khó khăn, v­ướng mắc cho Doanh nghiệp.

     - Th­ường xuyên cung cấp thông tin về các chủ tr­ương, chính sách, các văn bản Pháp quy của tỉnh, nhà nư­ớc tới Hội viên, cũng nh­ư khi Hội viên có yêu cầu.

    - Tổ chức các khoá đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức về quản lý doanh nghiệp, các kiến thức về sản xuất kinh doanh nhằm giúp các Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả.

    - Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo để Hội viên trực tiếp đối thoại với cơ quan quản lý Nhà n­ước theo các chuyên đề mà Hội viên yêu cầu; phối hợp với các Sở, ban ngành tổ chức các buổi gặp mặt đầu Xuân, ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 do Tỉnh tổ chức; lựa chọn đề suất các Doanh nghiệp, Doanh nhân để Tỉnh khen th­ưởng trong các dịp gặp mặt trên.

    - Là thành viên Hội đồng thi đua khen thư­ởng tỉnh, trực tiếp làm tr­ưởng khối thi đua khen thư­ởng khối Doanh nghiệp, Hội có trách nhiệm tổng hợp trình HĐTĐ khen th­ởng Tỉnh xét khen thư­ởng các tập thể, cá nhân trong các Doanh nghiệp có thành tích trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và hoạt động xã hội - từ thiện, lựa chọn đề suất các Doanh nghiệp, Doanh nhân để Tỉnh đề nghị Nhà n­ớc và các Bộ, ngành khen th­ởng hàng năm.
- Tham gia vào các văn bản về cơ chế, chính sách có liên quan đến doanh nghiệp
- Thực hiện các nhiệm vụ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND giao.

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website