Họp Ban điều phối kết nối doanh nghiệp với nhà trường

Ngày đăng: 22/10/2019  - Lượt xem: 193

Sáng 22/10/2019 tại Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra kỳ họp thường niên của Ban điều phối kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp

Tới dự kỳ họp có bà Phạm Thị Hồng Thủy - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc - Phó trưởng ban điều phối, cùng các thành viên trong Ban và tổ tư vấn giúp việc. 

Trong kỳ họp này Ban điều phối đã thông qua chương trình kế hoạch hoạt động, với những nội dung kết nối chặt chẽ giữa doanh nghiệp và nhà trường trong tuyển dụng - đào tạo năm 2020. Năm 2020 Ban điều phối sẽ tập trung vào các nhiệm vụ chính như cập nhật thông tin về nhu cầu tuyển dụng, đào tạo, sử dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, xây dựng các chương trình hợp tác cụ thể giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, tổ chức hội thảo lấy ý kiến xây dựng các văn bản luật và dưới luật phục vụ cho hoạt động này. Đặc biệt, vào năm 2020 Ban điều phối sẽ tổ chức chương trình hướng nghiệp tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh và hội chợ việc làm.

Ngoài nội dung trên,cũng trong kỳ họp này Ban điều phối cũng chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức diễn đàn định hướng nghề nghiệp và chính sách tuyển dụng năm 2019 sẽ diễn ra tại Sông hồng Thủ đô vào ngày 11/11/2019.

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ