Hội thảo vai trò Hiệp hội Doanh nghiệp và giải pháp trợ giúp doanh nghiệp

Ngày đăng: 06/09/2017  - Lượt xem: 368

Sáng ngày 06/09/2017 tại khách sạn Thái Dương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội thảo vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Tới dự và chủ trì hội thảo có bà Phạm Thị Hồng Thủy - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp, ông Nguyễn Kim Thản - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Thọ, cùng dự có các ông, bà lãnh đạo, chuyên viên các sở, ngành liên quan như Sở Công thương, Trung tâm hành chính công, sở Lao động Thương binh và xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế, Ngân hàng Nhà nước và chủ tịch Hội Doanh nghiệp các huyện, thành phố, thị xã.

Hội thảo đã tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm đang đặt ra hiện nay như: Vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp trong sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp; thực trạng hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp hiện nay những bước đi thực tiễn với kết quả và hận chế. Đồng thời Hội thảo cũng nhấn mạnh đến các nội dung củng cố hoạt động của Hội doanh nghiệp cấp huyện với công tác phát triển hội viên.

Trong suốt thời gian hội thảo đã thu thập được nhiều ý kiến nhất quán với mục tiêu xây dựng Hiệp hội Doanh nghiệp vững mạnh, trở thành cơ quan trung gian giữa chính quyền và doanh nghiệp, trợ giúp nhiều hơn nữa cho doanh nghiệp.

 

 

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ