Hội nghị triển khai Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn

Ngày đăng: 25/04/2016  - Lượt xem: 889

Để doanh nghiệp kịp thời nắm bắt, thực hiện Luật Hải quan được chính xác, Tổng cục Hải quan phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị triển khai Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tp Hồ Chí Minh.

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO HIỆP HỘI/ DOANH NGHIỆP

Luật hải quan số 54/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 23/6/2014 tại kỳ họp thứ VII, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/1/2015. Để triển khai Luật, Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng đã tiến hành xây dựng, sửa đổi các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật và các quy trình nghiệp vụ có liên quan.

Để doanh nghiệp kịp thời nắm bắt, thực hiện Luật Hải quan được chính xác, Tổng cục Hải quan phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị triển khai Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tp Hồ Chí Minh.

-         Nội dung: Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

-         Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về thuế;

-         Thông tư số 38 /2015/TT-BTC ban hành ngày 25/03/2015 Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

 

 

-         Thông tư số 39/2015/TT-BTC ban hành ngày 25/03/2015 Quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thời gian:  - Tại Hà Nội: bắt đầu từ 8g00 ngày 20/04/2015

                    - Tại Đà Nẵng: ngày 22/04/2015

                    - Tại Tp Hồ Chí Minh: 24/04/2015

Địa điểm: Tại Hà Nội: tầng 7 trụ sở VCCI số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

                 Tại Đà Nẵng và Tp Hồ Chí Minh sẽ thông báo sau.

Giảng viên: đến từ Tổng cục Hải quan.

 

Tác giả: Giang Trần - Nguồn: theo báo Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 889

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ