Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 117/KH -UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 09/07/2020
2 116/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 09/07/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Lê Duy Thành
3 36/KH-SNN&PTNT Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2020 19/06/2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bùi Như Ý
4 73/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 03/05/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
5 27/KH-UBND Kế hoạch triển khai tháng an toàn vệ sinh lao động tỉnh Vĩnh Phúc 14/02/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
6 988/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện Cam kết giữa UBND tỉnh Vĩnh Phúc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 06/02/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Lê Duy Thành
7 7094/KH - UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/NQ- CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về ban hành chương trình hành động của Chính phủ triển khai kết luận số 96-KL/TW ngày 7/4/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 22-CT/TW ngày 5/6/2008 của Ban bí thư khóa X về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 12/09/2017 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn

Cơ quan ban hành