Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 1037/SCT-KHTCTH Đăng tải, cung cấp thông tin dự án Trung tâm hội chợ triển lãm và trưng bày sản phẩm tỉnh Vĩnh Phúc. 31/08/2020 Sở Công Thương
2 Thư cảm ơn 28/08/2020 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Phạm Thị Hồng Thủy
3 2422/SKHĐT-TTNC V/v xin ý kiến góp ý vào dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 28/08/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phạm Quang Thắng
4 6251/UBND-KT1 V/v thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2014 của Chính phủ 26/08/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Bùi Hồng Đô
5 45/LH-VP Về việc phát động cuộc thi Tìm hiểu về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam 12/08/2020 Liên hiệp các hội hữu nghị
Nguyễn Quang Huy
6 5882/UBND-KT2 tham gia Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam 2020 03/08/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh
7 1599/SGTVT V/v Rà soát định mức xây dựng. 03/08/2020 Sở Giao thông
Lê Văn Kiên
8 5816/UBND -VX1 v/v thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020 30/07/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh
9 151/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch tỉnh tại buổi họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc 28/07/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Bùi Hồng Đô
10 1518/SYT-NVYD V/v thực hiện rà soát các trường hợp từ thành phố Đà Nẵng về tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 13/7/2020 trở lại đây 26/07/2020 Sở y tế

Cơ quan ban hành