Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 03/CV-BTCHT v.v tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII 13/01/2021 Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo kỹ thuật
Nguyễn Thị Lệ Thủy
2 36/UBND-VX1 V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh 06/01/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
3 9418/UBND-VX1 V/v cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên điện thoại thông minh 15/12/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
4 3445/SKHĐT-DNKTHT V/v tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp 04/12/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phạm Quang Thắng
5 902/NHCS - KHTD V/v cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động 28/10/2020 Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
Tạ Ngọc Thảo
6 8013/UBND-KT2 V/v tham gia Hội chợ Công nghiệp hỗ trợ và sản phẩm OCOP khu vực đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2020 23/10/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh
7 1037/SCT-KHTCTH Đăng tải, cung cấp thông tin dự án Trung tâm hội chợ triển lãm và trưng bày sản phẩm tỉnh Vĩnh Phúc. 31/08/2020 Sở Công Thương
8 Thư cảm ơn 28/08/2020 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Phạm Thị Hồng Thủy
9 45/LH-VP Về việc phát động cuộc thi Tìm hiểu về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam 12/08/2020 Liên hiệp các hội hữu nghị
Nguyễn Quang Huy
10 9859/UBND - VX1 V/v thực hiện Công điện só 1838/CĐ-TTg ngày 27/12/2020 của TTgCP 29/12/2012 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn

Cơ quan ban hành