Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 569/TB-SCT v/v quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 15/12/2017 Sở Công Thương
Nguyễn Thế Trường
2 18/TB-SNV Thông báo chức danh và chữ ký Trưởng ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc 01/08/2017 Ban thi đua khen thưởng tỉnh Vĩnh Phúc
Lại Quang Hhuy
3 24/BC-BXT&KTĐT Báo cáo kết quả rà soát các cơ quan, đơn vị thực hiện công văn 4281/UBND -KT1 ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh 13/07/2017
4 23/BC-BXT&HTĐT Báo cáo kết quả rà soát các cơ quan, đơn vị thực hiện công văn số 3914/UBND- CN3 ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 12/07/2017 Ban xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư
5 TB-QĐT&BL Về hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng tỉnh Vĩnh Phúc 15/08/2013 Quỹ đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng
Phạm Văn Bình
6 517 / TB-TT§T 17/05/2012
7 516 /TB-TT§T 16/05/2012
8 515 /TB-TTĐT 15/05/2012
9 66 /TB - HDN 04/04/2012

Cơ quan ban hành