Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 311/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tại cuộc họp BCĐ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh 11/12/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Lê Duy Thành
2 221/TB-SYT THÔNG BÁO Phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 19/10/2021 Sở y tế
Lê Hồng Trung
3 53/TB-SGDĐT Thông báo Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em” 23/09/2021
4 222/TB-BCĐ Thông báo khẩn về việc phòng chống dịch COVID-19 30/08/2021 Ban chỉ đạo Covid19 cấp tỉnh
Lê Duy Thành
5 134/TB-UBND Thông báo Tổ chức chương trình Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc gặp gỡ với doanh nhân hàng tuần 01/06/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Chí Giang
6 98/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc ngày 04/5/2021 05/05/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Phan Thế Huy
7 31/TB-UBND Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tại cuộc họp báo cáo công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 03/02/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
8 569/TB-SCT v/v quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 15/12/2017 Sở Công Thương
Nguyễn Thế Trường
9 18/TB-SNV Thông báo chức danh và chữ ký Trưởng ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc 01/08/2017 Ban thi đua khen thưởng tỉnh Vĩnh Phúc
Lại Quang Hhuy
10 TB-QĐT&BL Về hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng tỉnh Vĩnh Phúc 15/08/2013 Quỹ đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng
Phạm Văn Bình

Cơ quan ban hành