Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 Bộ tiêu chí đánh giá Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa Bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá xét công nhận doanh nghiệp văn hóa 03/11/2021 Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam
2 0754/PTM-PTBV V.v thông báo đến các doanh nghiệp chương trình đánh giá, công bố DN bền vững năm 2021 20/05/2021 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Vũ Tiến Lộc
3 21/HD -HĐKTKT Hướng dẫn hoạt động của các cụm khối thi đua trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 04/12/2019
4 Số: 39/2012/NĐ-CP 14/07/2016
5 Số: 32/2011/QĐ-UBND 14/07/2016
6 Quyết định V/v thành lập Hội đồng 14/07/2016
7 QĐ-KTĐDN 14/07/2016
8 Mẫu báo cáo 14/07/2016
9 Bản đăng ký thi đua năm 2012 14/07/2016
10 51/2010/QĐ-TTG 14/07/2016

Cơ quan ban hành