Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 81/KH-STTTT Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Vĩnh Phúc (01/01/1997-01/01/2022) 09/12/2021 Sở Thông tin và Truyền thông
2 Thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội Doanh nghiệp và Viettel Thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Viễn thông công nghiệp Viettel chi nhánh Vĩnh Phúc và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc 01/12/2021 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Phạm Thị Hồng Thủy
3 Bộ tiêu chí đánh giá Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa Bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá xét công nhận doanh nghiệp văn hóa 03/11/2021 Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam
4 1276/STTTT-CNTT V/v thông báo chương trình hỗ trợ của Công ty Cổ phần MISA 09/08/2021 Sở Thông tin và Truyền thông
Vũ Mạnh Toàn
5 58/HHDN-VP V/V triển khai Quyết định số 118/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 19/03/2021 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Phạm Thị Hồng Thủy
6 45/HHDN_VP /v quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi hoạt động của các Hội doanh nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn 04/03/2021 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Phạm Thị Hồng Thủy
7 108/STTTT-BCVT V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone 29/01/2021 Sở Thông tin và Truyền thông
Vũ Mạnh Toàn
8 46/STTTT-TTHTTT V/v cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin 15/01/2021 Sở Thông tin và Truyền thông
Vũ Mạnh Toàn
9 Thư cảm ơn 28/08/2020 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Phạm Thị Hồng Thủy
10 42/2020/TT-BTC Thông tư quy định các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ để thưc hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa theo quy định tại nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra , giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông quan qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan 22/05/2020 Bộ Tài Chính
Vũ Thị Mai

Cơ quan ban hành