Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 81/KH-STTTT Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Vĩnh Phúc (01/01/1997-01/01/2022) 09/12/2021 Sở Thông tin và Truyền thông
2 1276/STTTT-CNTT V/v thông báo chương trình hỗ trợ của Công ty Cổ phần MISA 09/08/2021 Sở Thông tin và Truyền thông
Vũ Mạnh Toàn
3 108/STTTT-BCVT V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone 29/01/2021 Sở Thông tin và Truyền thông
Vũ Mạnh Toàn
4 46/STTTT-TTHTTT V/v cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin 15/01/2021 Sở Thông tin và Truyền thông
Vũ Mạnh Toàn

Cơ quan ban hành