Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 1135/STNMT-TTCNTT Xin ý kiến tham gia góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 27/04/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
Nguyễn Kim Tuấn
2 1260/STNMT-TTR V/v triển khai thực hiện Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 21/05/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường
Hoàng Văn Đăng

Cơ quan ban hành