Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 4609/SXD-VP V/v triển khai “Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” của Bộ Xây dựng 23/11/2021 sở Xây dựng
2 3730/SXD-TTXD THÔNG BÁO V/v Thành lập Kênh (nhóm) Zalo hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. 01/10/2021 sở Xây dựng
Nguyễn Đức Tài
3 3609/SXD-KTVLXD nghiên cứu, thực hiện các Thông tư mới của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 23/09/2021 sở Xây dựng
Nguyễn Văn Ngọc
4 3139/SXD-VP V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên công trường xây dựng 25/08/2021 sở Xây dựng
5 2611/SXD-KTVLXD thực hiện Thông tư số 04/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng 19/07/2021 sở Xây dựng
Nguyễn Văn Ngọc
6 292/SXD-KTVLXD V/v thực hiện các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 05/02/2020 sở Xây dựng
Nguyễn Văn Ngọc

Cơ quan ban hành