Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 185/SYT-NVYD V/v hướng dẫn xác định người tiếp xúc gần (F1) để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 17/01/2022 Sở y tế
Đặng Văn Hải
2 25/SYT-NVYD V/v hướng dẫn tạm thời công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh làm việc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 05/01/2022 Sở y tế
Đặng Văn Hải
3 5129/SYT-NVYD V/v tổ chức thực hiện giám sát bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021. 29/12/2021 Sở y tế
Đặng Văn Hải
4 269/TB-SYT Thông báo Phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch tỉnh Vĩnh Phúc 15h00 12.11.2021. 12/12/2021 Sở y tế
Lê Hồng Trung
5 4344/SYT-NVYD CV đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo cung ứng test nhanh kháng nguyên xét nghiệm SARS-CoV-2. 17/11/2021 Sở y tế
Lê Hồng Trung
6 4302/SYT-NVYD Triển khai công cụ cập nhật, công bố cấp độ dịch, vùng dịch. 15/11/2021 Sở y tế
Lê Hồng Trung
7 223/TB-SYT Thông báo Phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch tỉnh Vĩnh Phúc 15h00 21.10.2021. 21/10/2021 Sở y tế
Lê Hồng Trung
8 221/TB-SYT THÔNG BÁO Phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 19/10/2021 Sở y tế
Lê Hồng Trung
9 3876/SYT-NVYD V/v tổ chức xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại các CSSXKD, cơ quan, đơn vị. 19/10/2021 Sở y tế
Đặng Văn Hải
10 3850/SYT-NVYD V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 18/10/2021 Sở y tế
Đặng Văn Hải

Cơ quan ban hành