Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 2638/SKHĐT-TTNC V/v đa dạng hoá hình thức tổ chức chương trình Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc gặp gỡ với doanh nhân 20/08/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phạm Quang Thắng
2 2343/SKHĐT-DNKTHT V/v hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ phát triển DNNVV. 28/07/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phạm Quang Thắng
3 1885/SKHĐT-TTNC V/v khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp vận tải 23/06/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phạm Quang Thắng
4 147/GM-SKHĐT V/v Hội nghị tìm kiếm quan hệ đối tác chuỗi cung ứng với Công ty TNHH Compal Việt Nam 15/06/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phạm Quang Thắng
5 1563/SKHĐT-TTNC V/v Phối hợp thực hiện Văn bản số 3883/UBND-KT3 ngày 21/5/2021 liên quan đến lĩnh vực, tiêu chí, quy mô công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ DNNVV ngành Kế hoạch và Đầu tư 31/05/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phạm Quang Thắng
6 1518/SKHĐT-TTNC V/v triển khai hệ thống phần mềm phục vụ phòng, chống, đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 27/05/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phạm Quang Thắng
7 1407/SKHĐT-DNKTHT V/v thông tin, cập nhật bổ sung một số nhiệm vụ giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp 18/05/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phạm Quang Thắng
8 1322/SKHĐT-DNKTHT V/v thực hiện công tác bầu cử trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 10/05/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phạm Quang Thắng
9 1215/SKHĐT-DNKTHT V/v thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 03/05/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phạm Quang Thắng
10 411/SKHĐT-DNKTHT V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 17/02/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phạm Quang Thắng

Cơ quan ban hành