Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 Thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội Doanh nghiệp và Viettel Thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Viễn thông công nghiệp Viettel chi nhánh Vĩnh Phúc và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc 01/12/2021 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Phạm Thị Hồng Thủy
2 58/HHDN-VP V/V triển khai Quyết định số 118/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 19/03/2021 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Phạm Thị Hồng Thủy
3 45/HHDN_VP /v quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi hoạt động của các Hội doanh nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn 04/03/2021 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Phạm Thị Hồng Thủy
4 Thư cảm ơn 28/08/2020 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Phạm Thị Hồng Thủy
5 87/HHDN-VP V/v tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu 20/05/2020 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Phạm Thị Hồng Thủy
6 70/VP-HHDN v/v tuyên truyền, phổ biến chính sách và hướng dẫn thủ tục đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid19 21/04/2020 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Phạm Thị Hồng Thủy
7 165/HHDN-VP về việc tham gia cuộc vận động 29/11/2019 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Phạm Thị Hồng Thủy
8 164/HHDN-VP Về việc tham dự chương trình diễn đàn văn hóa doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam 26/11/2019 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Cơ quan ban hành