Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 Thư cảm ơn 28/08/2020 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Phạm Thị Hồng Thủy
2 87/HHDN-VP V/v tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu 20/05/2020 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Phạm Thị Hồng Thủy
3 70/VP-HHDN v/v tuyên truyền, phổ biến chính sách và hướng dẫn thủ tục đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid19 21/04/2020 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Phạm Thị Hồng Thủy
4 165/HHDN-VP về việc tham gia cuộc vận động 29/11/2019 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Phạm Thị Hồng Thủy
5 164/HHDN-VP Về việc tham dự chương trình diễn đàn văn hóa doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam 26/11/2019 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Cơ quan ban hành