Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 1243/SCT-QLTM&HTQT thông tin Lệnh số 248 và số 249 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc về lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu 20/08/2021 Tổng cục Hải quan
Nguyễn Ngọc Phi
2 4789/TCHQ - VP V/v đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan năm 2019 25/07/2019 Tổng cục Hải quan
Nguyễn Trung Hải

Cơ quan ban hành