Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 08/SKHCN-QLCNG Hồ sơ sáng kiến kinh tế - xã hội năm 2021 02/08/2021 Sở Khoa học và Công nghệ
Nguyễn Bình Khiêm
2 291/SKHCN-QLCN Xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2017 đối với lĩnh vực kinh tế - xã hội 09/08/2017 Sở Khoa học và Công nghệ
Nguyễn Kim Tuấn

Cơ quan ban hành