Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 1037/SCT-KHTCTH Đăng tải, cung cấp thông tin dự án Trung tâm hội chợ triển lãm và trưng bày sản phẩm tỉnh Vĩnh Phúc. 31/08/2020 Sở Công Thương
2 789/SCT-QLTM V/v phổ biến Thông tư số 15/2020/TT-BCT ngày 30/6/2020 của Bộ Công Thương Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu. 08/07/2020 Sở Công Thương
Nguyễn Ngọc Phi
3 591/SCT - QLTM V/v hỗ trợ tiêu thụ vải thiều và nông sản của tỉnh Hải Dương. 02/06/2020 Sở Công Thương
Nguyễn Ngọc Phi
4 192/SCT- QLĐT&HTQT V/v hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng website thương mại điện tử năm 2020 05/03/2020 Sở Công Thương
5 1371/SCT -QLTM Về việc tăng cường kiểm tra,rà soát hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh 13/11/2019 Sở Công Thương
Nguyễn Thế Trường
6 569/TB-SCT v/v quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 15/12/2017 Sở Công Thương
Nguyễn Thế Trường

Cơ quan ban hành