Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 08/SKHCN-QLCNG Hồ sơ sáng kiến kinh tế - xã hội năm 2021 02/08/2021 Sở Khoa học và Công nghệ
Nguyễn Bình Khiêm
2 04/NQ-HĐND V/v đăng ký mua và sử dụng, cam kết bố trí kinh phí tiêm vắc xin phòng COVID-19 09/06/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh
Nguyễn Ngọc Bình
3 04/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2022 16/05/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh
Nguyễn Ngọc Bình
4 03/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định một số chế độ hỗ trợ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 16/05/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh
Nguyễn Ngọc Bình
5 484/NHN Thôn báo đường dây nóng để xử lý các ý kiến về hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi Covid19 21/04/2020 Ngân hàng nhà nước chi nhánh Vĩnh Phúc
Ngô Ngọc Tú
6 291/SKHCN-QLCN Xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2017 đối với lĩnh vực kinh tế - xã hội 09/08/2017 Sở Khoa học và Công nghệ
Nguyễn Kim Tuấn
7 04/2017/QH14 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 12/06/2017 Quốc hội
Nguyễn Thị Kim Ngân

Cơ quan ban hành