Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 484/NHN Thôn báo đường dây nóng để xử lý các ý kiến về hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi Covid19 21/04/2020 Ngân hàng nhà nước chi nhánh Vĩnh Phúc
Ngô Ngọc Tú
2 291/SKHCN-QLCN Xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2017 đối với lĩnh vực kinh tế - xã hội 09/08/2017 Sở Khoa học và Công nghệ
Nguyễn Kim Tuấn
3 04/2017/QH14 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 12/06/2017 Quốc hội
Nguyễn Thị Kim Ngân

Cơ quan ban hành