Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 8349/UBND-VX1 thực hiện Công điện số 6741/CĐ-VPCP ngày 22/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 23/09/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
2 8216/UBND-KT4 V/v hướng dẫn giải quyết cho người nước ngoài và thân nhân nhập cảnh và cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 21/09/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Chí Giang
3 2520/QĐ-CT Quyết định về việc áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 12/09/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
4 2519/QĐ-UBND Quyết định về một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới 12/09/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
5 7799/UBND-KT4 V/v hoạt động Hệ thống đường dây nóng và thực hiện Chương trình “Lãnh đạo UBND tỉnh gặp gỡ doanh nhân hàng tuần” 07/09/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh
6 7726/UBND-VX1 V/v tăng cường kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 05/09/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Khước
7 7688/UBND-CN1 V/v vận tải hàng nông sản, nguyên vật liệu sản xuất bằng đường sắt 03/09/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Lê Văn Thanh
8 7592/UBND-CN1 V/v thống nhất trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải quy định tại văn bản số 7167/UBND-CN1 ngày 19/8/2021 31/08/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Khước
9 7392/CV-BCĐ V/v tăng cường công tác phòng chống dịch covid-19 trên đị bàn tỉnh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 26/08/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
10 7199/UBND-NC1 V/v triển khai phần mềm quản lý người ra vào vùng dịch (covid) 20/08/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Chí Giang

Cơ quan ban hành