Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 11295/UBND-TH3 Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp/cơ sở sản xuất, kinh doanh. 20/12/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
2 311/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tại cuộc họp BCĐ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh 11/12/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Lê Duy Thành
3 3303/QĐ-UBND Quyết định ban hành hướng dẫn tạm thời " Tổ chức, thực hiện quản lý và chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 04/12/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
4 10814/CV-BCĐ Hướng dẫn quản lý thân nhân chăm sóc người bệnh Covid-19 tại cơ sở y tế 04/12/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
5 3288/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNHV/v dừng hoạt động 9 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các tuyến đường trọng yếu vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 03/12/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Khước
6 298/KH-UBND KẾ HOẠCHTriển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 03/12/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
7 18/CT-CTUBND Về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 21/11/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Lê Duy Thành
8 3180/QĐ-UBND Ban hành hướng dẫn tạm thời " Tổ chức,thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương trong phòng, chống dịch Covid-19" trên địa bàn tỉnh 20/11/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
9 10329/UBND-VX1 V/v tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệuquả các biện pháp phòng, chống dịchCOVID-19 19/11/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
10 10298/UBND-VX1 V/v đảm bảo an toàn phòng, chốngdịch bệnh COVID-19 18/11/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Tạ Đức Hải

Cơ quan ban hành