Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 8013/UBND-KT2 V/v tham gia Hội chợ Công nghiệp hỗ trợ và sản phẩm OCOP khu vực đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2020 23/10/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh
2 6251/UBND-KT1 V/v thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2014 của Chính phủ 26/08/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Bùi Hồng Đô
3 134/KH-UBND Kế hoạch khảo sát đánh giá năng lực điều hành của các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm2020 12/08/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Lê Duy Thành
4 5882/UBND-KT2 tham gia Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam 2020 03/08/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh
5 5816/UBND -VX1 v/v thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020 30/07/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh
6 151/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch tỉnh tại buổi họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc 28/07/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Bùi Hồng Đô
7 5625/UBND-VX1 Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ. 26/07/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
8 116/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 09/07/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Lê Duy Thành
9 4975/UBND-VX1 triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 219/TB-VPCP ngày 30/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 01/07/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh
10 4811/UBND-CN1 V/v thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng 26/06/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Lê Văn Thanh

Cơ quan ban hành