Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 5882/UBND-KT2 tham gia Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam 2020 03/08/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh
2 5816/UBND -VX1 v/v thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020 30/07/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh
3 151/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch tỉnh tại buổi họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc 28/07/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Bùi Hồng Đô
4 5625/UBND-VX1 Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ. 26/07/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
5 116/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 09/07/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Lê Duy Thành
6 4975/UBND-VX1 triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 219/TB-VPCP ngày 30/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 01/07/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh
7 4811/UBND-CN1 V/v thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng 26/06/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Lê Văn Thanh
8 4658/UBND-CN1 V/v trả lời kiến nghị về giảm giá vé dịch vụ sử dụng đường bộ 19/06/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Lê Văn Thanh
9 4588/UBND-KT3 V/v hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul 17/06/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh
10 4583/UBND-KT3 V/v sửa đổi, bổ sung điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan 17/06/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh