Tìm thấy: 7 văn bản

Thông tư 42/2020/TT-BTC

Thông tư quy định các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ để thưc hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa theo quy định tại nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra , giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông quan qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan

Ngày ban hành: 22/05/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 01/TT-NHNH

Thông tư quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi , phí giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid19

Ngày ban hành: 13/03/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2020/TT -NHNN

THÔNG TƯ Quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19

Ngày ban hành: 13/03/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 12/TT-BNV

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2017/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Ngày ban hành: 04/11/2019

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 19/2018/TT -BTC

v/v hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí chương trình phát triển công nghệ hỗ trợ

Ngày ban hành: 28/03/2018

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2017/TT-BNV

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Ngày ban hành: 27/10/2017

Ngày có hiệu lực: 15/12/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 84/2017/TT-BTC

Thông tư số 84/2017/TT-BTC ngày 15/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

Ngày ban hành: 15/08/2017

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Cơ quan ban hành