Tìm thấy: 7 văn bản

Chỉ thị 18/CT-CTUBND

Về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 21/11/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chỉ thị 8/CT-CT

V/v tiếp tục quyết liệt chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái, điều kiện mới.

Ngày ban hành: 21/05/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị của UBND tỉnh V.v Ve thẹc hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày ban hành: 06/04/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chỉ thị 11/CT-CP

Về các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid19

Ngày ban hành: 04/03/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chỉ thị 1/CT-UBND

Chỉ thị Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường và trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 19/01/2018

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chỉ thị 26/CT-TTg

Về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp

Ngày ban hành: 06/06/2017

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chỉ thị 20/CT - TTg

Về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp

Ngày ban hành: 17/05/2017

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Cơ quan ban hành