Tìm thấy: 17 văn bản

công văn 2638/SKHĐT-TTNC

V/v đa dạng hoá hình thức tổ chức chương trình Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc gặp gỡ với doanh nhân

Ngày ban hành: 20/08/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 2343/SKHĐT-DNKTHT

V/v hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ phát triển DNNVV.

Ngày ban hành: 28/07/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 1885/SKHĐT-TTNC

V/v khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp vận tải

Ngày ban hành: 23/06/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 147/GM-SKHĐT

V/v Hội nghị tìm kiếm quan hệ đối tác chuỗi cung ứng với Công ty TNHH Compal Việt Nam

Ngày ban hành: 15/06/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 1563/SKHĐT-TTNC

V/v Phối hợp thực hiện Văn bản số 3883/UBND-KT3 ngày 21/5/2021 liên quan đến lĩnh vực, tiêu chí, quy mô công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ DNNVV ngành Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 31/05/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 1518/SKHĐT-TTNC

V/v triển khai hệ thống phần mềm phục vụ phòng, chống, đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19

Ngày ban hành: 27/05/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 1407/SKHĐT-DNKTHT

V/v thông tin, cập nhật bổ sung một số nhiệm vụ giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp

Ngày ban hành: 18/05/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 1322/SKHĐT-DNKTHT

V/v thực hiện công tác bầu cử trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày ban hành: 10/05/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 1215/SKHĐT-DNKTHT

V/v thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 03/05/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 411/SKHĐT-DNKTHT

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 17/02/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Cơ quan ban hành