Tìm thấy: 7 văn bản

công văn 58/HHDN-VP

V/V triển khai Quyết định số 118/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 19/03/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 45/HHDN_VP

/v quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi hoạt động của các Hội doanh nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn

Ngày ban hành: 04/03/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn Thư cảm ơn

Ngày ban hành: 28/08/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 87/HHDN-VP

V/v tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu

Ngày ban hành: 20/05/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 70/VP-HHDN

v/v tuyên truyền, phổ biến chính sách và hướng dẫn thủ tục đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid19

Ngày ban hành: 21/04/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 165/HHDN-VP

về việc tham gia cuộc vận động

Ngày ban hành: 29/11/2019

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 164/HHDN-VP

Về việc tham dự chương trình diễn đàn văn hóa doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam

Ngày ban hành: 26/11/2019

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Cơ quan ban hành