Tìm thấy: 5 văn bản

công văn 1009/NHCS-KHTD

V.v hướng dẫn cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

Ngày ban hành: 11/11/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 638/NHCS-KHTD

V.v hướng dẫn cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

Ngày ban hành: 16/07/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 902/NHCS - KHTD

V/v cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động

Ngày ban hành: 28/10/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 370/NHCS-KHTD

V/v hướng dẫn cho vay ng ười sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động

Ngày ban hành: 06/05/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 689

V/v cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ

Ngày ban hành: 05/09/2018

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Cơ quan ban hành