Tìm thấy: 3 văn bản

Nghị quyết 207/2015/NQ-HĐND

Về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020

Ngày ban hành: 24/08/2017

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị quyết 201/2015/NQ-HĐND

Về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020

Ngày ban hành: 22/12/2015

Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị quyết 88/2013/NQ-HĐND

Về phát triển chăn nuôi tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 - 2020

Ngày ban hành: 16/07/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Cơ quan ban hành